a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

Abun kariya mai kariya (Bayyana)